ВРЪЩАНЕ И ГАРАНЦИЯ

ВСИЧКИ ОБУВКИ СЕ ПРАЩАТ С ПРЕГЛЕД И ТЕСТ!!!ПРОБВАТЕ ПРИ КУРИЕРА И АКО РАЗМЕРА ВИ Е ТОЧЕН,МОДЕЛА ВИ ХАРЕСВА И СТЕ УДВОЛЕТВОРЕНИ,ТОГАВА

ЗАПЛАЩАТЕ ОБУВКИТЕ.

В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ЗАПЛАЩАТЕ САМО ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ И

ВЕДНАГА ВРЪЩАТЕ ПРАТКАТА ОБРАТНО.


ОБУВКИ ЗА ЗАМЯНА С РАЗВАЛЕН ТЪРГОВСКИ ВИД (ОБУВКИТЕ СА НОСЕНИ ,РАЗВАЛЕНА ИМ Е ОПАКОВКАТА,НЯМАТ СЪПЪТСТВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ)  НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕМАНИ И ЗАМЯНАТА ЩЕ БЪДЕ ОТКАЗАНА.

НИЕ ГАРАНТИРАМЕ,ЧЕ ОБУВКИТЕ ОТГОВАРЯТ НА ОПИСАНИЕТО,ЧЕ ИЗГЛЕЖДАТ КАКТО НА СНИМКАТА И МАТЕРИАЛИТЕ ОТ КОИТО С НАПРАВЕНИ СА ТАКИВА КАКВИТО СА ОПИСАНИ В ОПИСАНИЕТО НА ПРОДУКТА.ПОЛУЧАВАТЕ РАЗМЕРА,КОЙТО СТЕ ПОРЪЧАЛИ.

В СЛУЧАЙ,ЧЕ КОНСТАТИРАТЕ,ЧЕ ПРАТКАТА НЕ ОТГОВАРЯ НА ОПИСАНИЕТО ИЛИ СМЕ ВИ ИЗПРАТИЛИ ДРУГ РАЗМЕР,МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС И НИЕ ЩЕ ЗАПЛАТИМ СУМАТА ЗА ДОСТАВКАТА И В ДВЕТЕ ПОСОКИ,СЛЕД КАТО КОНСТАТИРАМЕ,ЧЕ ГРЕШКАТА Е НАША И ЩЕ ВИ ИЗПРАТИМ ТОЧНО ТОВА,КОЕТО СТЕ ЖЕЛАЛИ.

Как да подменя размера ? 

Ние приемаме само продукти:

     -които никога не са използвани

     -които нямат следи от употреба по ходилото/тока

     -които са неповредени и не са променени по някакъв начин

     -които са с оригинални и непокътнати етикети, в оригиналната опаковка, която съдържа кода на продукта

     -които са в срок от 14 дни от деня на доставка

Знаем, че продуктите, които получавате  трябва да отговарят на очакванията ви, затова преди да изпратим обувките ние ги оглеждаме за дефекти и съответствие на номерата. Предварително уточняваме дали обувките отговарят на стандартната номерация и ако не, уговаряме с вас кой номер би ви отговарял по-добре. В случай, че получените обувки все пак не отговарят, може да ги замените с друг размер или друг продукт. Новият размер или продукт ще получите на следващият работен след като предварително се свържете с нас , за да резервирате нужният номер. Ако нямаме наличност да подменим вашият размер, ще ви възстановим сумата на стоката.             

 Как мога да върна закупен продукт ?

  Искате да върнете наш продукт? Моля информирайте ни за това решение!

  Връщането трябва да бъде направено в рамките на 14 календарни дни считано от датата на доставката, съгласно условията на чл.55 ал.3 от ЗЗП (Закон за защита на потребителите). Обърнете внимание, че продуктът може да бъде върнат единственно в оригиналната му опаковка/вид и придружен със сертификатa за връщане, получен заедно с вашата поръчка.

   Ние приемаме само продукти:

     -които никога не са използвани

     -които нямат следи от употреба по ходилото/тока

     -които са неповредени и не са променени по някакъв начин

Моля, не повреждайте оригиналната опаковка и етикети на продукта.

   Освен това ние сме съгласни да покрием транспортните разходи, само ако:

     -получената стока явно не съответства на заявената в поръчката

     -грешката е настъпила в резултат на наша вина

     -продуктът е бил повреден или някаква част от поръчката липсва

Във всеки друг случай, транспортните разходи са за сметка на клиента.

Възстановяването на сумата става  в срок от 7 работни дни от получаването на стоката.                                                                                       ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ
съгласно чл.119 от ЗЗП:
ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ  важи за срок от ТРИДЕСЕТ дни след направената покупка, като следва да бъде уредена от ПРОДАВАЧА: 
Продавачът декларира, че отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.120 от ЗЗП 
Уважаеми клиенти, гаранционният срок на закупените от Вас стоки е 30 дни от датата на покупката. Потребителят има право да предяви рекламация на всяка закупена стока, като поиска извършване на безплатен ремонт на стоката. Срокът за уреждане на рекламацията е 20 дни от датата на предявяването й, респективно от завеждането в регистъра за предявените рекламации В случай, че проявеният дефект не може да бъде отстранен, закупената стока се заменя с нова. Потребителят има право да предяви рекламацията, независимо от предоставената търговска гаранция, съгласно Закона за защита на потребителите. Търговската гаранция покрива проявени дефекти въпреки правилната употреба на обувките. При правилна употреба спазвайте инструкциите на гърба на търговската гаранция. 
Проявени дефекти, даващи основание за рекламации: 
Сцепване на лицевия материал /саята /. Пречупване на ходилото. Разцепване на ходилото. Падане на форта. Повредени ципове. Счупване на кленката или метална пластина в камерната част на обувката. 

Рекламации не се приемат при опит за увреждане и дефекти, които са в следствие на неправилна употреба и поддържане или са причинени умишлено!

Гаранцията не покрива загубени или липсващи елементи, охлузвания и драскотини по тока, подметката и външната страна на обувките. Пропускането на вода не се счита за рекламация по смисъла на тази гаранция.


ВНИМАНИЕ!ПРИ НАМОКРЯНЕ ЕСТЕСТВЕНАТА КОЖА СЕ РАЗШИРЯВА И Е ВЪЗМОЖНО НЯКОЙ МОДЕЛИ,КОИТО СА С ЕДНА ИЛИ ПОВЕЧЕ КАИШКИ ДА СЕ РАЗШИРЯТ.ОБУВКИ КАРИОКА НЕ ПРИЕМА РЕКЛАМАЦИИ ЗА РАЗШИРЕНИ ИЛИ РАЗТЕГНАТИ ОБУВКИ!

Метод за управление на гаранцонните претенции: 
Поправяне на дефекта чрез ремонт на артикула в срок до двадесет дни от датата на приемане на гаранционната претенция. Ако поправката е невъзможна - следва замяна на стоката с друга от същия вид. 
В случай на липса на същата по вид стока, следва замяна с друга по избор на Купувача. В случай на разлика в цената, същата следва да бъде заплатена от него. 
При дефекти вследствие на небрежна или неправилна употреба и поддръжка - ПРОДАВАЧЪТ не приема рекламация ! 
ПРОДАВАЧЪТ може да ви окаже съдействие или да Ви даде съвет за проблеми възникнали след гаранционния срок.


Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

 


Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ...........................

/името на търговеца/

................................................................................

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:

.......................................................... /описание на продукта/

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                                                   /Подпис на потребителя/

 

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер и за решението си да се откажете от договора с писмо, изпратено по пощата. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

1. ПРЕДМЕТ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗA ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ.
 
1.1. Настоящият документ представлява общите условия и условията за ползване нa Магазин за обувки ОБУВКИ КАРИОКА, които уреждат правилата за използването на www.obuvki-karyoka.com, включително договорът за продажба, сключен посредством интернет  като доставчик на този електронен магазин е Договор за продажба от разстояние.  
 2.obuvki-karyoka.com се представлява от "ПАМИС-С" ООД  ЕИК:204492693 със седалище и адрес на управление град Пазарджик ул.Георги Брегов 16

 
3. ТЕРМИНИ
 
3.1. Интернет сайт - съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.obuvki-karyoka.com
3.2. Потребител – потребител на www.obuvki-karyoka.com е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до www.obuvki-karyoka.com. чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.
3.3. Потребителски профил (Акаунт )– раздел от Уебсайта, формиран от имейл адрес и лична парола, позволяващ заявяване на поръчка от страна на Клиента, съдържащ цялостна базисна информация относно историята на действията му в Уебсайта (поръчки, движения по поръчки и др.)
3.4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача през Уебсайта намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Уебсайта.
3.5. Потребител с бърза поръчка - всяко лице, което е извършило указани от магазин за обувки ОБУВКИ КАРИОКА действия, за да направи поръчка на стока от www.obuvki-karyoka.com, без да се регистрира в Уебсайта.
3.6. Договор за продажба от разстояние - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Уебсайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.
3.7. Транзакция – действието от страна на магазин за обувки ОБУВКИ КАРИОКА за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Уебсайта.
3.8. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
 
4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
4.1. Общите условия на магазин за обувки ОБУВКИ КАРИОКА са задължителни за всички потребители и с всяко използване на този Уебсайт, означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и със съдържанието на Договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място на www.obuvki-karyoka.com и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.2. Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Kлиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на продавача чрез потвърдителен имейл или телефонно обаждане.
4.3. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Уебсайта могат да бъдат промeняни от магазин ОБУВКИ КАРИОКА по всяко време и могат да съдържат непредвидени грешки.
4.4. Всички налични стоки, включително и тези в промоция/намaление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Уебсайта. 
4.5. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от магазин за обувки ОБУВКИ КАРИОКА по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
 
5. СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР
 
5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в Уебсайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
5.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпъ