УСЛОВИЯ ЗА ПАЗАРУВАНЕ И ЛИЧНИ ДАННИ

1. ПРЕДМЕТ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗA ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ.
 
1.1. Настоящият документ представлява общите условия и условията за ползване нa Магазин за обувки ОБУВКИ КАРИОКА, които уреждат правилата за използването на www.obuvki-karyoka.com, включително договорът за продажба, сключен посредством интернет  като доставчик на този електронен магазин е Договор за продажба от разстояние.  
 2.Съгласно закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите интернет сайта obuvki-karyoka.com се представлява от търговско дружество регистрирано по закона "П А М И С - С" ООД с ЕИК:2 0 4 4 9 2 6 9 3 и с адрес на регистрация гр. Пазарджик ул."Георги Брегов" 16 с емайл адрес:office@obuvki-karyoka.com
3. ТЕРМИНИ
 3.1. Интернет сайт - съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.obuvki-karyoka.com
3.2. Потребител – потребител на www.obuvki-karyoka.com е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до www.obuvki-karyoka.com. чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.
3.3. Потребителски профил (Акаунт )– раздел от Уебсайта, формиран от имейл адрес и лична парола, позволяващ заявяване на поръчка от страна на Клиента, съдържащ цялостна базисна информация относно историята на действията му в Уебсайта (поръчки, движения по поръчки и др.)
3.4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача през Уебсайта намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Уебсайта.
3.5. Потребител с бърза поръчка - всяко лице, което е извършило указани от магазин за обувки ОБУВКИ КАРИОКА действия, за да направи поръчка на стока от www.obuvki-karyoka.com, без да се регистрира в Уебсайта.
3.6. Договор за продажба от разстояние - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Уебсайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор.
3.7. Транзакция – действието от страна на магазин за обувки ОБУВКИ КАРИОКА за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Уебсайта.
3.8. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
 
4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
4.1. Общите условия на магазин за обувки ОБУВКИ КАРИОКА са задължителни за всички потребители и с всяко използване на този Уебсайт, означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и със съдържанието на Договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място на www.obuvki-karyoka.com и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.2. Договорът за продажба от разстояние между Продавача и Kлиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на продавача чрез потвърдителен имейл или телефонно обаждане.
4.3. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Уебсайта могат да бъдат промeняни от магазин ОБУВКИ КАРИОКА по всяко време и могат да съдържат непредвидени грешки.
4.4. Всички налични стоки, включително и тези в промоция/намaление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Уебсайта. 
4.5. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от магазин за обувки ОБУВКИ КАРИОКА по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
 
5. СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР
 
5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в Уебсайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
5.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи, Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. Магазин за обувки ОБУВКИ-КАРИОКА си запазва правото да не изпраща поръчки на клиенти с връщания на продукти повече от 30% от общия им брой поръчани продукти.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката/Услугата от Поръчката.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Уебсайта. Всеки договор ще бъде придружаван или изпратен на емайл гаранционен сертификат, издаден от Продавача.
5.6. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП.Възстановяването на сумата става по банков път в срок от 7 работни дни от получаването на стоката.
5.7. Клиентът е длъжен да поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от WWW.obuvki-karyoka.com в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне продукта с куриерска фирма договорена предварително с Продавача по емайл или телефон до офис уговорен по телефона, като междувременно уведоми Продавача за това на office@obuvki-karyoka.com и на  посочения в сайта телефон за контакти. 
5.8. Продавачът се задължава да възстанови платената сума на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 7 (седем) дневен срок от датата, на която получи от Клиента съответната Стока/Услуга съгласно чл.54,ал.4 от ЗЗП. При връщане на сумата по банков път се приспадат таксите за банковия превод от наложения платеж!
5.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките.
5.10. Всички стоки се изпращат само и единствено с наложен платеж,плащате след ПРЕГЛЕД И ТЕСТ,а ние го получаваме сумата само и единствено чрез ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД ПО БАНКОВ ПЪТ,затова стоката няма да бъде съпроводена с касова бележка,тъй като не е необходима при такъв вид разплащане.
Ако клиентът се откаже от пратката след извършен преглед и тест ,то разходите по транспорта и в двете посоки са за негова сметка. Заплаща се точната сума на избрания куриер и пратката се връща там от където е изпратена.
5.11. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случаи, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта или на посочения в поръчката емайл в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до онлайн магазин за обувки ОБУВКИ-КАРИОКА са за сметка на потребителя. Клиентът следва да върне продукта с куриерска фирма до офис договорен по телефона, като междувременно уведоми Продавача за това на оffice@obuvki-karyoka.com и на телефона за контакти в сайта. Онлайн магазин за обувки obuvki-karyoka.com възстановява на потребителя заплатената от него за върната стока сума по банкова сметка на потребителя в срок от 7 работни дни от получаването на стоката. 
5.13. Потребител, упражнил правото си на отказ от Договора от разстояние, трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14-дневен срок, считано от датата на получаване(за срок на получена поръчка се счита датата на получаване от куриера,която е отбелязана на документите от куриера(товарителница)  на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от Договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е уведомил търговеца за желанието си за връщане преди изтичането на 14-дневния срок.
5.14. Когато потребител връща закупена от www.obuvki-karyoka.com стока с куриерска фирма ,сумата за стоката се възстановява , след като бъде отворена пратката и се установи , че стоката отговаря на изискванията на посочените по-горе. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на потребителя.Изплащането на сумата за върнати обувки става по банков път в 7-дневен срок на посочената в Стандартния формуляр за право на отказ банкова сметка(правилно попълнена и проверена от клиента).За сгрешена сметка obuvki-karyoka.com не носи отговорност.
6. ПОРЪЧКА
6.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в www.obuvki-karyoka.com. При извършване на поръчката, потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, размера, начина и сроковете за доставка, според предложените на  www.obuvki-karyoka.com възможности. При извършване на поръчка, потребителят влиза в договорни отношения с obuvki-karyoka.com за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между obuvki-karyoka.com и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на obuvki-karyoka.com чрез потвърдителен имейл или телефонно обаждане.
6.2. Kлиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
6.3. С изпращането на поръчката, Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
6.4. Оn-line системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от obuvki-karyoka.com
Онлайн магазин за обувки  obuvki-karyoka.com не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, определени размери и разцветки. Както и в случай на забавяне на пратката поради липса на наличности, изчакване на нова стока, нова партида или забавяне на доставката до нас от производителите на съответните стоки.
6.5. Всички поръчки получени в събота вечер и неделя или по време на официални празници се обработват в следващия първи работен ден.
6.6. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на Онлайн магазин за обувки obuvki-karyoka.com начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с Общите условия.
6.7. Посочените на obuvki-karyoka.com цени на продуктите са крайни.
6.8. Онлайн магазин за обувки obuvki-karyoka.com си запазва правото да променя цените на продуктите,  както и тези за доставка.
6.9. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт.
6.10. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й.
•  предоставените от Клиента данни в Уебсайта са непълни и/или грешни.
7.ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ.
7.1. Личните данни, които obuvki-karyoka.com получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случаи на възникнали проблеми, свързани с поръчката.
7.2. Онлайн магазин за обувки obuvki-karyoka.com, изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
7.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в  obuvki-karyoka.com, да бъдат използвани за целите на директния маркетинг.
7.4. Онлайн магазин за обувки obuvki-karyoka.com се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.
8.ДОСТАВКА НА СТОКИ
8.1. Поръчаните артикули ще бъдат доставени до указания от Вас адрес чрез куриерска фирма по избор на клиента, или офисът на куриера във вашия град след уточняване. Стойностна на транспорта се заплаща от клиента като цената е според тарифите на куриера до всяка точка на страната. Повече подробности за доставката може да видите на страницата на куриера.Клиента заплаща точната сума по доставката без оскъпяване от страна на obuvki-karyoka.com.Предоставената в сайта сума за доставка е приблизителна и може да варира според теглото и сумата за наложен платеж.
При избор на куриер Спиди се начислява допълнителна такса Пощенски паричен превод,която се прибавя към сумата на поръчката.
8.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
8.3. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на сътветната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.
9. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ.
9.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им.
9.2. При разлепване и/или дефект, който може да бъде отстранен и само ако проблемът не е в резултат на неправилна експлоатация, обувните артикули се ремонтират в срок до 30 дни и се изпращат по куриер за  сметка на купувача(клиента).
9.3. Гаранционните сертификати, издадени от obuvki-karyoka.com ще се изпращат на Клиента на хартиен носител или заедно с поръчания продукт или на емайл.
9.4. В случай, че Купувачът не уведоми obuvki-karyoka.com за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четирдесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес office@obuvki-karyoka.com, ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача. 
Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ

Онлайн магазинът ни използва „бисквитки“, за да подобри представянето, за статистически анлизи и за да осигури удобно и персоланизирано пазаруване на Вас, нашите клиенти.Какво представляват „бисквитките“ и каква е тяхната задача?

 

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които се съхраняват в браузъра или в паметта на Вашия компютър и/или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт.

Целта на „бисквитките“ е да направят преживяването Ви в нашия онлайн магазин персонализирано, така че да не е нужно да въвеждате своите данни отново и отново. Те позволяват на магазина да запомни Вашите действия и предпочитания за определен период от време, за да не се налага да ги задавате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга. Някои „бисквитки“ събират аналитична информация за поведението на потребителите.

Има различни видове "бисквитки". Едни идват директно от нашия уебсайт, други – от трети страни, които поставят бисквитки на нашия сайт. Te могат да се съхраняват за различни периоди от време в браузъра или устройството Ви. „Бисквитките“ за сесии, например се изтриват от компютъра или устройството, когато затворите уеб браузъра си. Постоянните "бисквитки" от своя страна ще бъдат съхранявани на компютъра или устройството, докато бъдат изрично изтрити от Вас или докато не достигнат своята дата на изтичане.Какви „бисквитки“ използваме в нашия онлайн магазин?

 

Като посетители на нашия онлайн магазин, ние можем да поставим „бисквитки“ във Вашия браузър. „Бисквитките“, идващи от нашия уебсайт са известни като First Party Cookies и най-основно целят запазването на информация за сесията, докато разглеждате продуктите или друга информация в магазина. Например – използваме „бисквитки“, за да съхраним продуктите, които сте добавили в количката. Други цели, свързани с тяхната употреба са:

  • Възможен и лесен вход във Вашия потебителски профил
  • Подсигуряване сигурността на сайта
  • Статистически анализ на посещаемостта

Без този тип технологии нашият онлайн магазин и услугата, която Ви предоставяме не би могла да оперира с пълните си възможности и функционалности.

Други „бисквитки“, които използваме, идват от трети страни и се наричат Third Party Cookies. Toва са:

 

  • Бисквитки за анализ и статистика - Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме използването на нашия онлайн магазин и да проследяваме ефективността на услугата и комуникацията й. Използваме Google Analytics, за да оценим как потребителите взаимодействат с магазина – инструм